Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 28.1.2010, Dnro 275/90/2010, Annika Suorto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan verotililakiin lisättäväksi valtuutus, jonka nojalla Verohallinto voisi myöhentää paperimuotoisena annettavan kausiveroilmoituksen antamisen määräpäivää kuukauden seitsemännestä päivästä. Määräajan pidentäminen koskisi niitä kuukausia, joissa juhlapyhien vuoksi ilmoituksen antamiselle ei jää kohtuulliseksi katsottavaa aikaa. 

 

Määräajan pidentäminen turvaisi verovelvolliselle riittävän ajan ilmoituksen antamiselle myös niinä kuukausina, joissa kuukauden seitsemään ensimmäiseen päivään kuuluu viikonlopun lisäksi juhlapyhiä. 

Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitykseen.

 

Suomen Kuntaliitto

Annika Suorto
kehittämispäällikkö
Kuntatalousyksikkö