Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 15.2.2010, Dnro 480/90/2010

HE 288/2009 vp laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitykseksi laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi.

Esitetyt muutokset koskevat Verohallinnon hallintorakenteen uudistamisen toista vaihetta. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta kuntien asemaan veronsaajana.

Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Martti Kallio   
Kuntatalousyksikön päällikkö 

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija