Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 12.4.2016, dnro 362/03/2016, Maarit Kallio-Savela

HE eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta

​Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuultavaksi hallituksen esityksestä laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta.

Tutkintotoimikuntien rekisterinpito

Hallituksen esityksessä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia muutettaisiin ehdotuksen mukaan siten, että Opetushallitus ylläpitäisi tutkintotoimikunnalle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeellista tiedoista näyttötutkintorekisteriä.

Kuntaliitto pitää ehdotettua muutosta tarkoituksenmukaisena.

Kokeilu        

Hallituksen esityksessä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain kokeilua koskevia säännöksiä sovellettaisiin paitsi annettavaan valmistavaan koulutukseen niin myös suoritettavaan tutkintoon.

Kuntaliitto pitää ehdotettua muutosta tarkoituksenmukaisena.

Koulutuksen järjestämisluvan muuttaminen

Hallituksen esityksessä ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että vuosina 2016 ja 2017 ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa voitaisiin opiskelijamäärän osalta muuttaa myös ilman hakemusta niissä tilanteissa, joissa koulutuksen järjestäjä on toistuvasti tai ilman perusteltua syytä järjestänyt koulutusta järjestämisluvan enimmäismäärää vähemmän ja koulutuksen monipuolisen alueellisen tarjonnan turvaaminen tai koulutuksen järjestäjien tasapuolinen kohtelu valtion talousarvion rajoissa sitä edellyttää.

Kuntaliitto pitää ehdotettua menettelyä näissä olosuhteissa tarkoituksenmukaisena koulutuksen järjestäjien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

Esitetty muutos perustuu hallitusohjelman mukaiseen säästöpäätökseen, jossa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdentuu rakenteellisista uudistuksista 190 miljoonan euron säästötavoite, joka toteutetaan jo vuonna 2017. Säästöt on suunniteltu kohdennettavaksi siten, että kuntien osuus on 110 miljoonaa euroa ja valtion 80 miljoonaa euroa. Hallituksen yhtenä kärkihankkeena toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi. Uudistetun lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alussa.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla toiminut ministerityöryhmä on päättänyt säästöjen toteuttamistavasta. Lisäksi poiketen hallitusohjelman liitteen mukaisesta suunnitelmasta ministerityöryhmä on päättänyt, että säästö kohdennetaan kokonaisuudessaan ammatillisen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen.

Kuntaliitto ei pidä tarkoituksenmukaisena menettelyä, jossa toisen asteen ammatillisen koulutuksen rakenteellisen uudistuksen säästöt toteutetaan ennen kuin rakenteelliset uudistukset mahdollistava ammatillisen koulutuksen reformin mukainen uudistettu lainsäädäntö tulee voimaan. 

Ammatillisen koulutuksen säästöt

Ammatilliseen koulutukseen on jo viime hallituskaudella kohdistunut säästöjä. Tällä hallituskaudella ammatillisen koulutuksen valtion talousarviossa olevaa rahoitusta on vähentänyt mm. takuukorotuksen poistuminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelman loppuminen. Lisäksi vuonna 2017 toteutetaan 190 miljoonan euron säästö. Tällä hallituskaudella (vuosina 2016-2017) ammatillisen koulutuksen rahoitus on vähentynyt noin 260 milj. eurolla, joka vastaa noin 13 %

Kuntaliitto kantaa syvää huolta ammatilliseen koulutukseen viime ja tällä hallituskaudella toteutettavien säästöjen vaikutuksista.

Kuntaliitto katsoo, että erityisesti perusopetuksen päättäneiden nuorten osalta koulutusresurssien tulee olla riittävät ja niiden tulee mahdollistaa toimintalainsäädännössä olevien tehtävien hoitaminen. 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Maarit Kallio-Savela
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.