Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 25.10.2011, 270/90/2011, Sanna Lehtonen ja Juha Karvonen

HE laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 60/2011 vp)

Kuntaliiton lausunto 25.10.2011, Sanna Lehtonen ja Juha Karvonen. 

Liite pdf-tiedostona.

tags