Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 3.8.2011, 1938/90/2011, Erika Leinonen

IPR-strategia

A Single Market for Intellectual Property Rights Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe, COM (2011) 287 final.

Strategiassa listataan aloitteita ja toimenpiteitä mm. seuraavilla tekijänoikeuksiin liittyvillä alueilla: oikeuksien kollektiivinen hallinnointi, innovatiivinen lisensiointi, sähköiset oikeuksien hallintajärjestelmät, käyttäjien luomat sisällöt, hyvitysmaksu, orpoteokset, esittävien taitelijoiden oikeudet, audiovisuaaliset teokset ja tekijöiden jälleenmyyntikorvaus sekä oikeuksien täytäntöönpano.

Kuntaliitto pitää lähtökohtaisesti hyvänä, että tekijänoikeuksien lisensiointijärjestelmää kehitetään silmällä pitäen tekniikan kehitys ja erityisesti Internetin mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. On tärkeää, että käyttäjät voivat saada entistä vaivattomammin luvallisesti käyttöönsä tekijänoikeudella suojattua materiaalia, sillä nykyisellään teoskappaleita on runsaasti saatavilla ilman oikeudenhaltijan lupaa.  

Toimenpiteet oikeuksien hallinnoinnin ja lisensioinnin osalta tulisi suunnitella siten, että käyttäjien, oikeudenhaltijoiden ja muiden mahdollisten sidosryhmien välillä olisi tasapaino ja se kannustaisi hyödyntämään tekijänoikeudella suojattua materiaalia käytettävästä teknologiasta riippumatta. Käyttäjien asemaa ei pidä heikentää vaan pikemminkin eri käyttäjäryhmien tarpeet tulisi huomioida entistä paremmin.  

Kuntaliitto kannattaa yleisen tietoisuuden lisäämistä immateriaalioikeusasioista.

SUOMEN KUNTALIITTO 

Erika Leinonen
lakimies, opetus ja kulttuuri

tags