Lausunto Verohallinnolle 4.7.2011, Dnro 1919/90/2011, Henrik Rainio

Joukkovelkakirjalainojen verotus

Verohallinto on 7.6.2011 pyytänyt lausuntoa Verohallinnon ohjeluonnoksesta, joka koskee joukkovelkakirjalainojen verotusta.

Ohjeessa käsitellään laajasti erityyppisten joukkovelkakirjalainojen verotusta. Ohje sisältää esimerkkejä sekä useita KVL:n ennakkoratkaisuja.

Kuntaliiton mielestä ohjeluonnos on selkeä ja kattava. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa ohjeluonnokseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous  

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija

tags