Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 5.4.2011, Hannele Salminen

Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut työryhmän raportti

Lausuntopyyntö 11.3.2011 Dnro 44/040/2010 

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ”korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut” työryhmän raportista. 

Korkeakouluille on asetettu kansainvälistymistavoitteet suomalaisten kansainvälisesti vahvojen ja vetovoimaisten korkeakoulu- ja tiedeyhteisöjen luomiseksi. Suomen Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kansainvälistymiseen liittyviin käytännön kysymyksiin kiinnitetään huomiota. Näistä asuminen on eräs keskeisiä seikkoja. 

Työryhmä on tarkastellut tehtäväänsä monipuolisesti ja koonnut esimerkkejä eri puolilla maata toteutettavista toimintamalleista ja käytänteistä. 

Kunta vastaa asuntotuotannon yleisistä edellytyksistä ja asunto-olojen kehittämisestä alueellaan. Näillä tarkoitetaan kaavoitusta, tonttien tarjontaa, kunnallistekniikan rakentamista ja erinäisiä lausunnonanto- ja valvontatehtäviä, jotka liittyvät valtion asumisen tukijärjestelmiin. 

Valtion ja metropolialueen 14 kunnan välillä tehty aiesopimus asunto- ja tonttitarjonnan lisäämisestä edistää seudun tontti- ja asuntotarjontaa valtion ja kuntien yhteisesti sopimilla toimenpiteillä. Työryhmä esittääkin, että sen tekemiä suosituksia hyödynnetään kyseisessä yhteistyössä. 

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista esityksiin. 

Yksittäiset kunnat ja kaupungit tahollaan voivat toimia eri tavoin ulkomaisten opiskelijoiden asuntokysymysten hoitamiseksi, mistä raportissa on hyviä esimerkkejä. 

Opiskelija-asuntoyhteisöt, useimmiten säätiöt, pääosin hoitavat opiskelijoiden asuntoasiat ja Kuntaliiton näkemyksen mukaan varsin hyvin. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö

tags