Lausunto Verohallinnolle 5.7.2011, Dnro 1973/90/2011, Henrik Rainio

Koulutusmenot henkilöverotuksessa

Verohallinto on 10.6.2011 pyytänyt lausuntoa Verohallinnon ohjeluonnoksesta, joka koskee työnantajan järjestämän koulutuksen verokohtelua.

Ohjeluonnos korvaa Verohallinnon aikaisemmin antaman ohjeen Dnro 15/32/2000. Uutta ohjetta on päivitetty pääasiassa oikeuskäytännön pohjalta.

Koulutusmenojen verokohtelu on yksi verotuksen monista rajapinnoista, joka on vakiintunut pitkälti verotus- ja oikeuskäytännön seurauksena. Kuntaliiton mielestä päivitetty ohje selventää entisestään milloin koulutusmenot ovat vähennyskelpoisia työnantajalle ja toisaalta veronalainen etu työntekijälle.

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa ohjeluonnokseen. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous 

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija

tags