Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, 21.6.2011, Tarja Hartikainen, Päivi Koivuranta-Vaara, Dno 1965/90/2011

Lausunto Eviran ohjeluonnoksesta: Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilainteissa

Kuntaliitto pitää erittäin myönteisenä sitä, että Evirassa on valmisteltu perusteellinen toimintaohje elintarvikkeisiin liittyvien terveysvaaratilanteiden selvittämiseksi.

​Ympäristöterveydenhuolto järjestetään pääsääntöisesti yhtä kuntaa laajemmilla yhteistoiminta-alueilla. Näillä alueilla on useita kuntia ja terveyskeskuksia. Ohjeessa on asetuksen mukaisesti esitetty, että selvitystyöryhmään tulisi kuulua johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tässä olisi ehkä syytä selventää, että ryhmässä tulisi olla mukana vä-hintään yksi yhteistoiminta-alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hän puolestaan välittäisi tiedon muille ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden terveyskeskusten tartuntataudeista vastaaville lääkäreille. 

On tärkeää että ohjeessa on käsitelty myös jatkuvaa ja avointa tiedottamista, jonka merkitys on koko ajan kasvanut. Myös tiedotteita varten voisi esittää esim. sisältöluettelon tai viitata esim. ympäristöterveydenhuollon erityistilanneoppaaseen, josta sellainen löytyy (s.41). 

Muutoin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa ohjeesta. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ohjeluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle myös kunnallisiin valvontayksiköihin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jussi Merikallio  
johtaja, sosiaali- ja terveys 

tags