Lausunto ympäristöministeriölle 27.8.2010, 2386/90/2010, Hannu Huhtala, Kalevi Luoma

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

​Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

Liiton toimisto esittää kantanaan seuraavaa:

Lakiin rakennuksen energiatodistuksesta ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 a §, jolla saatetaan voimaan energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan 3 kohdan mukainen vaatimus. Kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joiden pinta-ala ylittää 1000 m2, tilojen omistajalle tulee vastuu siitä, että rakennuksen energiatodistus on nähtävillä. Sen tulee olla nähtävillä näkyvällä paikalla, josta se on selvästi yleisön nähtävissä.

Ehdotuksen 5 a § kuuluu seuraavasti

”Kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja omistamissaan tiloissa, joiden pinta-ala ylittää 1000 m2, voimassa oleva rakennuksen energiatodistus on laitettava nähtäville näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä. Energiatodistusta ei kuitenkaan tarvitse laittaa nähtäville 5 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetussa rakennuksessa.”

Suomen Kuntaliitto ehdottaa poistettavaksi sanan omistamissaan kilpailuneutraalisista syistä. Energiatodistuksen esille laittamisen tulee koskea myös yksityistä kiinteistön omistajaa silloin, kun tiloissa tarjotaan julkisia palveluja julkisen viranomaisen toimesta. Julkinen viranomainen voi toimia myös vuokratuissa tiloissa ja on tärkeää, ettei julkista ja yksityistä tilan omistajaa aseteta eriarvoiseen asemaan. Myöskään direktiivi ei velvoita tilojen omistamista vaan käyttöä.

Epäselvyyttä saattaa myös syntyä siitä, miten 1000 m2:n tila lasketaan. Sen vuoksi olisi hyvä puhua yhtenäisestä 1000 m2.n tilasta, jotta ei synny käsitystä usean pienemmän tilan yhteenlasketusta summasta.

Säännös siis kuuluisi muutettuna seuraavasta:

Kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joiden yhtenäinen pinta-ala ylittää 1000 m2, kiinteistönomistajan on laitettava voimassa oleva rakennuksen energiatodistus näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä.…..

Rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisessa olisi syytä puhua määräaikaistarkastamisesta, joka tehdään 5 vuoden välein, erotuksena vuosittain tehtävästä huoltotarkastuksesta. Määräaikaistarkastus voidaan tehdä myös huoltotarkastuksen yhteydessä. Lisäksi olisi syytä mainita, että määräaikaistarkastuksesta tulee laittaa tarkastustodistus laitteen kylkeen, josta ilmenee myös seuraavan tarkastuksen ajankohta.

Suomen Kuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa lakiehdotuksen suhteen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo 
johtaja, yhdyskunta, teknikka ja ympäristö

Hannu Huhtala
rakennuttajainsinööri