Kansaneläkelaitos 9.9.2016, Dnro 812/03/2016, Tuula Kock

Lausunto hammashoidon korvaustaksoista

Kansanelälaitoksen Etuuspalveluiden lakiyksikkö pyytää lausuntoa lausuntopyynnön liitteinä olleista korvaustaksaluonnoksista. Muutokset koskevat hammaslääkärinpalkkiotaksan, suuhygienistinpalkkiotaksan ja rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan korvaustaksoja.

​Kela käyttää hammashoidon taksoja vahvistaessaan THL:n luokituskeskuksen ylläpitämän Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen toimenpidenimikkeitä ja -koodeja soveltuvin osin sekä hyödyntää luokituksessa määriteltyjä toimenpidekohtaisia vaativuusluokkia. Vuoden 2017 alusta THL tekee Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen muutoksia nimikkeisiin ja koodeihin, joita on käytössä Kelan korvattavien toimenpiteiden luettelossa.

Joidenkin toimenpiteiden kuvauksen muuttuvat ja joitakin toimenpiteitä poistuu luokituksesta sekä luokitukseen tulee joitakin uusia koodeja. THL:n luokituksen muutosten johdosta esitetään vastaavia muutoksia Kelan hammashoidon taksoihin.

Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia ehdotettuihin korvaustaksoihin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

tags
Tuula Kock

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Kock
Asiantuntijalääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2673
Kännykkä
+358 50 382 6327
Vastuualueet
  • Suun terveydenhuolto
  • Perusterveydenhuolto
  • Päihde- ja mielenterveysasiat
  • Päivystys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Twitter-tili