Kansaneläkelaitos 9.9.2016, Dnro 812/03/2016, Tuula Kock

Lausunto hammashoidon korvaustaksoista

Kansanelälaitoksen Etuuspalveluiden lakiyksikkö pyytää lausuntoa lausuntopyynnön liitteinä olleista korvaustaksaluonnoksista. Muutokset koskevat hammaslääkärinpalkkiotaksan, suuhygienistinpalkkiotaksan ja rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan korvaustaksoja.

​Kela käyttää hammashoidon taksoja vahvistaessaan THL:n luokituskeskuksen ylläpitämän Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen toimenpidenimikkeitä ja -koodeja soveltuvin osin sekä hyödyntää luokituksessa määriteltyjä toimenpidekohtaisia vaativuusluokkia. Vuoden 2017 alusta THL tekee Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen muutoksia nimikkeisiin ja koodeihin, joita on käytössä Kelan korvattavien toimenpiteiden luettelossa.

Joidenkin toimenpiteiden kuvauksen muuttuvat ja joitakin toimenpiteitä poistuu luokituksesta sekä luokitukseen tulee joitakin uusia koodeja. THL:n luokituksen muutosten johdosta esitetään vastaavia muutoksia Kelan hammashoidon taksoihin.

Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia ehdotettuihin korvaustaksoihin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

tags