Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.2.2011, 4153/90/2011, Lieselotte Eskelinen

Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia

Kuntaliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän ehdotuksista (luonnos). 

14.2.2011,  4153/90/2011, Lieselotte Eskelinen 

Lausunto ja lausuntotiivistelmä liitteenä (pdf).

 

tags