Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 2958/90/2010, Eero Hiltunen, 16.11.2010

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamiseksi

​Yleistä

Lausuntopyynnön liitteenä olevan muistion mukaan uusiutuvan energian käyttöön ottoon liittyviä avustushakemuksia voi tulla kuntien käsittelyyn jopa 15 000 kappaletta. Kunnat joutuvat käsittelemään hakemukset ja hoitamaan muut avustuksiin liittyvät tehtävät pääosin olemassa olevalla henkilöstöllään. Tämän vuoksi on tärkeätä, että myöntämisperusteita koskeva valtioneuvoston asetus ja sen lisäksi annettavat ohjeet ovat kuntien ja hakijoiden kannalta selkeät ja ymmärrettävät. Tarvittaessa kuntien on saatava valtion viranomaisilta täydentäviä ohjeita. Kuntiin kohdistuvan valvonnan on oltava riittävän joustavaa.

 

Yksityiskohtaiset huomautukset

Kuntien näkemyksen mukaan tarveharkintaisten avustusten myöntämisessä sovellettavia tulorajoja pitäisi korottaa ehdotettua enemmän. Asetuksessa pitäisi selkeämmin todeta, onko ilmalämpöpumpun asentaminen missään tapauksessa avustettavaa. Ilmeisesti ilmalämpöpumpun asentamista ei avusteta, mutta avustaminen voisi olla perusteltua esimerkiksi joissain yhdistelmälämmitysjärjestelmätapauksissa. Niin ikään kunnat kaipaavat täsmennystä siihen, onko öljyn käyttäminen mahdollista yhdistelmälämmitystapauksissa?

Asetuksen 18 §:n 1 momentin kohdan 2) alakohdassa d) todetaan, että ulkoseinien lisäeristäminen ulkopuolelta vähintään 100 mm mineraalivillalla…… Esimerkinomaiseksi tarkoitettu maininta voi tarpeettomasti ohjata suunnittelua myös sellaisissa tapauksissa, kun joku toinen menetelmä voisi olla perustellumpi.

Asetuksen 23 §:n 1 momentin 1) kohdassa edellytetystä maalämpöpumppujärjestelmän tehokkuusvaatimusta on täsmennettävä.

Asetuksen 23 §:n 1 momentin 5) kohdassa on selostettu mitkä kustannukset yhdistelmälämmitysjärjestelmän tapauksessa ovat avustettavia. Korjaustyö on kokonaisuus ja käytännössä töiden rajaaminen voi osoittautua hankalaksi, koska eri työvaiheita voi olla vaikeata luokitella sen mukaan mihin lämmitystapaan ne kohdistuvat.

Kunnista on jo nyt tiedusteltu miten on suhtauduttava hakijan suunnitelmiin useamman vuoden aikana tehtävistä vaiheittaisista korjauksista. Asia kaipaa täsmennystä ainakin asetuksen soveltamisesta annettavissa ohjeissa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Eero Hiltunen
erityisasiantuntija