Kuntaliiton lausunto ympäristöministeriölle, 4108/90/2011, 11.1.2012, Hannu Huhtala

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamiseksi.
Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta- avustuksista annetun asetuksen muuttamiseksi.

Liiton toimisto esittää kantanaan seuraavaa:

Ympäristöministeriön muistion 21.12.2011 mukaan määrärahan taso on vuonna 2012 yhteensä 34,2 miljoonaa euroa alhaisempi vuoden 2011 tasoon verrattuna.
On valitettavaa, että määrärahaa on leikattu, kun sitä päinvastoin olisi pitänyt korottaa ottaen huomioon rakennuskannassamme oleva korjausvelka ja energiataloudelliset sekä terveyttä vaarantavat puutteet (kosteus- ja homevauriot) etenkin vanhemmissa rakennuksissa.

Määrärahasta on tarkoitus osoittaa korjaus- ja terveyshaitta-avustuksiin n. 37,5 miljoonaa euroa ja energia-avustuksiin n. 18,8 miljoonaa euroa.  Painotusta voisi vielä enemmän kohdistaa korjaus- ja terveyshaittojen avustamiseen energia-avustusten sijaan. Terveyshaittojen poistamisella mahdollistetaan vanhusten ja vammaisten asuminen kotona.

Harkittavaksi tulisi myös ottaa sellaisen uusiutuvaa energiaa hyödyntävän lisälämmitysjärjestelmän rakentamisen avustaminen, joka parantaa kriisivalmiutta esim. suoran sähkölämmityksen rakennuksessa. Tämä vähentäisi evakuointitarvetta ja estäisi vesijohtojen jäätymisen, mikäli viime aikojen kaltainen sähkökatko sattuisi kovan pakkaskauden aikana.

 
SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 

Hannu Huhtala
rakennuttajainsinööri

tags