Ympäristöministeriö, Dnro 1071/03/2016, 11.11.2016, Laura Hassi

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi purku-avustusasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta, joka koskee purkuavustusasetusta. Muutoksen on tarkoitus kehittää avustusta ennakoivaan suuntaan: Talousvaikeuksissa olevien ARA-vuokrataloyhtiöiden tukemisen sijaan pyritään avustuksella ehkäisemään yhtiöiden talousvaikeuksien syntyä.

Vastaava säädösmuutos ennakoivaan suuntaan on tehty sekä purkuakordin (= osittainen lainan siirtäminen valtion vastuulle) että lainaehtomuutosten osalta syksyllä 2013. Nyt esitetty purkuavustuksen ennakoivampi myöntämismahdollisuus linjaa siis tukitoimia yhtenäiseen suuntaan.

Kuntaliitto pitää asetuksen muutosta erittäin tarpeellisena ja oikeansuuntaisena. Työ vähenevän väestön kuntien vuokrataloyhtiöiden tasapainottamiseksi on edennyt säädöstasolla. Tukimuotojen joustavamman käytön vaikutuksia tulee seurata aktiivisesti ja arvioida, johtavatko säädösmuutokset aiempaa parempaan tilanteeseen vuokrataloyhtiöiden taloudessa ja toimintakyvyssä. Näin varmistetaan, etteivät säädösmuutokset jää kosmeettisiksi.

Kuntaliitto haluaa erityisesti korostaa, että ARA-vuokratalon (tuetunkin) purkamisen jälkeen maksettavaksi jäävät lainat tulee järjestellä tavalla, joka säilyttää yhtiön toimintakyvyn. Valtion riskinhallinnan kannalta, mutta samalla kohtuullisen asumistason turvaamisen kannalta vuokrataloyhtiön toimintakyky on monipuolisen ja joustavan tukipaketin ydintavoite.

SUOMEN KUNTALIITTO
Ritva Laine  
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Laura Hassi
asiantuntija, asuntoasiat

tags
Laura Hassi

Laura Hassi

Asumisen erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen