Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, 27.5.2011, Tarja Hartikainen, Dno 1585/90/2011

Lausunto malliasiakirjaluonnoksesta elintarvikehuoneistoilmoitukseksi

Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että Evirassa on valmisteltu selkeä malliasiakirja elintarvikehuoneistoilmoitukseksi. Malliasiakirjalla pyydetään vain välttämättömät tiedot ja asiakirjan saatteena olevassa ohjeistuksessa on mainittu, että kohteen tietoja voidaan täydentää ensimmäisellä tarkastuksella. Tämä lähestymistapa on varmaan oikea, sillä ilmoituksen pääasiallisena tarkoituksena on saattaa valvontakohde viranomaisen tietoon.

​Lomake jakautuu asiakkaan täytettävään osioon (valkoinen) ja viranomaisen täytettävään osioon (harmaa). Viranomaisen osioon voisi kirjoittaa selkeästi, että viranomainen täyttää soveltuvin osin. Viranomaisosion ensimmäinen kenttä voisi olla, että ilmoitus on vastaanotettu ja päivämäärä. Samalla voidaan toki kysyä ilmoituksen asianmukaisuudesta. Lisätietojen pyytämisen yhtenä vaihtoehtona tulisi olla, että tiedot täydennetään ensimmäisellä tarkastuksella. Käsitykseni oli, että todistus ilmoituksen vastaanottamisesta lähetetään myös siinä tapauksessa, että ilmoitus on puutteellinen. Todistuksen tarkoitus on osoittaa, että kohde on suunnitelmallisen ja maksullisen valvonnan piirissä. Lähtökohdaksi voisi ottaa, että heti kun viranomaisella on jonkinlainen - vaikka puutteellinen tieto valvontakohteesta, kohde on maksullisen valvonnan piirissä. Todistuksen lähettämisen jälkeen tehtävät tarkastukset ovat maksullisia. 

Todistukseen tulee selkeästi kirjoittaa näkyviin, että kohde on suunnitelmallisen valvonnan piirissä. Tämän lisäksi siinä voisi olla vielä kohta, jossa viranomaisen on mahdollista pyytää lisätietoja, mikäli ilmoitus on ollut puutteellinen. Uutta todistusta viranomaisen ei tarvitse täydennyksen jälkeen enää toimittaa.  

Viranomaiselle tarkoitetussa osiossa kysytään myös kohteen rakennusvalvonnallinen käyttötarkoitus. Tämä ei kuulu käsittelyyn eikä valvontaviranomaisen selvitettäväksi. Tämä tieto voidaan pyytää toiminnanharjoittajalta. Toiminnanharjoittajalle lähetettävään todistukseen voidaan listata asiat, joista toiminnanharjoittajan tulee lähettää selvitys tai varata tiedot nähtäville ensimmäiseen tarkastukseen mennessä. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali ja terveys 

tags