Lausunto valtakunnanvoudinvirastolle 10.3.2011, dnro 619/90/2011, Pasi Pönkä

Lausunto toimipaikkatyöryhmän loppuraportista

Valtakunnanvoudinvirasto asetti 22.3.2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ulosottolaitoksen nykyinen toimipaikkaverkostotarve ja tehdä ehdotus toimipaikoiksi. Työryhmä esittää loppuraportissaan toimipaikkaverkkoa tiivistettäväksi nykyisestä 179 toimipaikasta 58 toimipaikkaan. Lakkautettavaksi esitettyjen toimipaikkojen siirtymäajat esitetään arvioitavaksi toimipaikkakohtaisesti. Toimipaikkoja ei esitetä korvattavaksi yhteispalvelupisteillä. 

Suomen Kuntaliitto katsoo, että ulosottotoimipaikkaverkostojen karsiminen noudattaa valtionhallinnon palvelujen saatavuuden heikentämislinjaa. Manner-Suomessa on esimerkiksi 50 kuntaa tällä hetkellä täysin ilman Kelan, poliisin lupahallinnon, verottajan, työhallinnon ja maistraatin palveluita. Lisäksi iso osa kuntia on ilman joitain edellä mainittuja palveluja. Suomessa on tällä hetkellä 176 yhteispalvelupistettä, joita tulisi vahvistaa. Tavoitteena tulee olla se, että jokaisesta yhteispalvelupisteestä löytyy jokaisen palveluntuottajan tietty minimipalveluvalikoima ja lähitulevaisuudessa etäpalveluna myös eri viranomaisten asiantuntijoiden tapaaminen.

Kuntaliiton käsityksen mukaan ulosoton tulisi tulla mukaan yhteispalveluun. Raportissa on nostettu esiin sähköinen hakeminen, joka korvaa henkilökohtaista asiointia. Sähköinen asiointi vaatii kuitenkin aina käyttäjältään tietyn tasoista osaamista sekä verkkoyhteyksisen tietokoneen. Yhteispalvelun yksi tärkeä tehtävä on antaa välineet ja tuki sähköiseen asiointiin. Toisaalta etäpalvelujen kautta voidaan myös henkilökohtaiset käynnit hoitaa yhteispalvelun kautta lähitulevaisuudessa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Nenonen
varatoimitusjohtaja

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat 

tags