Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 15.5.2012, dnro 1530/90/2012

Lausunto toimitusinsinöörin kelpoisuutta koskevasta lainsäädännön muutosesityksestä

Rovaniemen ammattikorkeakoulu on tehnyt esityksen maanmittaukseen liittyvän lainsäädännön muuttamiseksi siten, että Rovaniemen ammattikorkeakoulun alueiden käytön suunnittelun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) koulutusohjelmassa tutkinnon suorittanut insinööri rinnastettaisiin maanmittausalan lainsäädännössä Aalto-yliopistossa tehtävään soveltuvan maanmittauksen tutkinnon suorittaneeseen diplomi-insinööriin. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain (557/1995) 2 §:ä ja kiinteistönmuodostamislain (554/199) 5 §:ä siten, että kunnan kiinteistöinsinöörin ja toimitusinsinöörin tehtävään, mukaan lukien vaativat kiinteistötoimitukset, kelpoisuusehtona olisi tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Maanmittauslaitoksen 3.5.2012 antaman lausunnon mukaan kyseinen asia on ollut myös Maanmittauslaitoksessa ajankohtainen. Maanmittauslaitoksessa aiotaan toteuttaa vuoden 2012 aikana tehtävään selvitykseen perustuen toimitusinsinöörien kelpoisuusjärjestelmä liittyen Toimitustuotannon strategiaan 2015. 

Suomen Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kelpoisuusehtoja tarkastellaan koulutusten tuottamiin valmiuksiin ja osaamisiin nähden. Koska asiaa koskeva Maanmittauslaitoksen selvitys on kuitenkin kesken, Kuntaliitto pitää perusteltuna odottaa sitä ennen kantansa muodostamista kiinteistörekisteriä pitävän insinöörin kelpoisuuteen. Ei ole perusteltua, että kiinteistörekisterinpitäjän tehtävien edellyttämät kelpoisuusvaatimukset olisivat erilaiset riippuen siitä, onko kiinteistörekisterinpidosta vastaavana organisaationa kunta tai Maanmittauslaitos.

Sitovia tonttijakoja laaditaan sekä osana asemakaavaa että erillisinä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Sitovan tonttijaon hyväksyjän kelpoisuuden osalta Kuntaliitto katsoo, että pätevyysvaatimus tulisi asettaa siten, että myös AMK-insinöörin koulutus olisi riittävä antamaan kelpoisuuden sitovan tonttijaon hyväksymiseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri 

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö

tags
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö