Liikenne- ja viestintäministeriö Dnro 1041/03/2016 11.11.2016, Johanna Vilkuna

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16§:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa valtioneuvoston asetusluonnoksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16§:n muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan kuorma- ja linja-autossa sekä traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, olisi käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun aikana vetävillä akseleilla talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 millimetriä. Muilla akseleilla, sekä momentissa mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun kaikilla akseleilla, olisi tällöin käytettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä. Talvirenkaita ei tarvitsisi käyttää tällaisen ajoneuvon valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä enintään 20 kilometrin pituisissa siirroissa, museoajoneuvossa, eikä sellaisessa ajoneuvossa, johon talvirenkaita ei ole saatavissa.

Kuntaliitto kannattaa raskaiden ajoneuvojen talvikauden rengasmääräysten uudistamista erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Kuntaliitto ehdottaa kuitenkin, että talvirenkaiden käyttöaikaa koskevia määräyksiä harkitaan vielä uudelleen. Suomi on maantieteellisesti laaja ja pitkä maa, jossa talvikelit voivat poiketa alueellisesti toisistaan merkittävästi. Talven alkaminen ja loppuminen vaihtelevat myös huomattavasti vuodesta toiseen.

Kuntaliitto ehdottaakin, että asetusmuutoksessa joko pidennetään nyt ehdotettua kiinteää aikaa, esim. maaliskuun loppuun, tai säädetään, että talvirenkaita käytetään tiettynä kiinteänä aikana ja myös talviolosuhteiden vallitessa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine   
johtaja   

Johanna Vilkuna
liikenneasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!