Maa- ja metsätalousministeriö Dnro 1109/03/2016 5.12.2016, Taina Väre

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Asetusluonnoksen tarkoituksena on tarkistaa ja muuttaa 1.1.2017 toteutuvissa kuntaliitoksissa mukana olevien kuntien osalta maatalouden tukien tukialueita. Asetusluonnoksen mukaan kuntaliitoksia toteutuu vuoden 2017 alussa neljä: Eurajoen ja Luvian, Kuopion ja Juankosken (muistiossa Juvankosken) sekä Rääkkylän ja Kiteen liitokset. 

Tämän hetken tilanteen mukaan vuonna 2017 toteutuu kaksi kuntaliitosta, Eurajoen ja Luvian sekä Kuopion ja Juankosken liitos.

Valtioneuvoston asetusluonnoksen liitteen 1 mukaan Eurajoki ja Luvia ovat molemmat tukialuetta AB ja uusi Eurajoki on siten kokonaan tukialuetta AB. 
Kuopio, johon Juankoski liittyy, on tukialuetta C1. Juankoski jää liitoksen jälkeen aiempaan tukialueeseen C2, kuten aiemmissa Karttulan ja Nilsiän liitoksissakin. 
Rääkkylän ja Kiteen kuntaliitos kumoutui KHO:n päätöksellä 25.11.2016 (KHO:2016:187). Tältä osin nyt lausunnolla olevan liitteen 1 tukialueet jäänevät toistaiseksi ennalleen eli sekä Rääkkylä että Kitee säilynevät tukialueessa C1 liitteessä 1.

SUOMEN KUNTALIITTO RY

Ritva Laine 
Johtaja, Alueet ja yhdyskunnat

Taina Väre
Erityisasiantuntija

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri