Lausunto Verohallinnolle 8.10.2010, Dnro 2950/90/2010, Henrik Rainio

Lausunto vuonna 2011 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista ja vähennyksistä

Verohallinto on 6.10.2010 pyytänyt lausuntoa vuonna 2011 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista ja vähennyksistä. Ennakkoperintälain 3 §:n mukaan ennakonpidätyksen määrän on vastattava mahdollisimman tarkoin verovelvollisen ennakonpidätysten alaisesta tulosta verovuoden veroasteikkolain ja muiden verovuoden veroperusteiden mukaan maksettavaa verojen ja maksujen yhteismäärää, vähennettynä ennakonpidätyksenä kertyväksi arvioidulla määrällä.

Verohallinto on pyytänyt erityisesti lausuntoa siitä, onko yksittäisen henkilön palkkatulojen nousu keskimäärin 2,5 % vuoden 2010 tasoon verrattuna. Arvio perustuu valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteisiin ja vastaa myös Kuntaliiton näkemystä.

Verohallinto pyytää myös kannanottoa matkakulujen korotusprosentiksi. Kuntaliiton arvioiden mukaan julkisen liikenteen kustannustaso nousee ensi vuonna noin 3 %. Matkakulujen korotusprosentti voisi olla samansuuruinen. 

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitettyihin korotuksiin tuloissa ja vähennyksissä. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija, kuntatalous