Kuntaliiton lausunto ympäristöministeriölle 834/90/2011 8.4.2011, Maija Hakanen

Luonnon virkistyskäyttö ja jokamiehen oikeudet

Ympäristöministeriö on valmistellut jokamiehenoikeuksia ja virkistyskäyttöä koskevaa opasta viranomaisten, yhdistysten, yritysten, maanomistajien ja muiden luonnossa liikkuvien käyttöön ja pyytää opasluonnoksesta lausuntoa.

Kuntaliitto pitää opasta tarpeellisena ja hyödyllisenä myös kunnan viranomaisten kannalta. Opasluonnoksen viimeistelyssä toivomme mahdollisuuksien mukaan täsmennyksiä seuraavissa asioissa:

  • sivu 8: suostumus on määritelty luvaksi, vaikka samassa kappaleessa lupa määritellään viranomaisluvaksi tai muussa laissa määritellyksi luvaksi. Asia tulisi esittää selvemmin.
  • sivu 28: tulisi tarkentaa koskeeko kulkuoikeus rasitetiellä kaikkia vai vain käyttöoikeuden haltijoita.
  • sivu 31: eläinten laitumia koskien jää epäselväksi saako laitumille kulkea vai ei. Asia tulisi täsmentää.
  • sivu 46: eroa ratsastuksen ja hevosajoneuvojen välillä tulisi täsmentää.
  • sivut 49, 61 ja 72: kuinka, saman rikoslain perusteella, kätköjen piilottamisessa lapionpistot maahan ovat kiellettyjä mutta lierojen ja kaivoskivennäisten osalta mahdollisia? Asia tulisi selkeyttää.
  • sivu 57: koska kyseessä on opas, ilmaisu ”ehkä” metsän lannoituksen ja marjaviljelmän osalta tuntuu oudolta. Asia tulisi tarkentaa.
  • sivut 59 ja 61: samoin oppaan luonteeseen ei oikein sovi ilmaisu, että jokin asia on epäselvä, kuten katajanmarjojen poiminen. Jos katajanmarja on käpy, miksi poimintakielto ei koskisi sitä, ellei asialle löydy perusteluita?

Lopuksi vielä pari huomiota asian taustaa koskevaan osaan: sivulla 97 todetaan että kasket sekä pysyvä ja kyläasutus olisivat syntyneet vasta 1400-luvulla. Ajankohta tuntuu oudon myöhäiseltä. Sivulla 101 jokamiehenoikeuksia muissa maissa koskevassa kohdatta kannattaisi mainita Skotlannissa 2000-luvulla käyttöön otetut jokamiehenoikeuden.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, 
yhdyskunta, tekniikka, ympäristö 

Maija Hakanen
ympäristöpäällikkö

tags