Maa- ja metsätalousministeriölle Dnro 2114/03/2015 7.1.2016, Tarja Hartikainen

Luonnos asetukseksi laitosten elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos asetukseksi laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamiseksi

Esitettyjen muutosten tarkoituksena on parantaa pienteurastamoiden toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa uusien riistankäsittelylaitosten hyväksymisiä sekä antaa laitoksen hyväksyvälle viranomaiselle nykyistä enemmän tapauskohtaista harkintavaltaa toimintojen rakenteellisen ja ajallisen erottamisen osalta.

Esitys mahdollistaa pienteurastamoiden enimmäisteurastusmäärien korottamisen sekä nykyistä useamman pienteurastamon hyväksymisen sellaiseksi riistankäsittelylaitoksiksi, jossa voidaan tarkastaa myös hirviä.

Kuntaliitto pitää erittäin kannatettavana esitettyjä helpotuksia, jotka edistävät paikallista elinkeinotoimintaa vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, Alueet ja yhdyskunnat 

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveydenhuolto 

tags
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti