Sosiaali- ja terveysministeriölle, Dnro 413/03/2016, 26.4.2016, Tarja Hartikainen

Luonnos STM:n asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä

​Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu tupakkalakimuutoksen johdosta päivitys tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä koskevaan asetukseen.

Yleisenä tavoitteena asetuksessa on muistion mukaan yksinkertaistaa sääntelyä etenkin omavalvonnan osalta. Tätä yksinkertaistamista voisi tehdä asetuksessa laajemminkin. Myyntiluvan ja myyntikiellon ulkoasusta säädetään aikaisempaa tarkemmin. Nämä ovat kaikille kuluttajille nähtävänä, joten siltäosin yksityiskohtainen sääntely on jotenkin perusteltua. Kuntaliitto katsoo että kuvaston ja luettelon ulkoasu on asetustasolla liian yksityiskohtaisesti säädetty. Asetuksessa on maininnat: saa olla painettu, monistettu tai tulostettu, rengaskansio tai mappi ja irtolehdet, mapin mitat yksityiskohtaisesti, tiedot tulee painaa mustalla Helvetica- tai Arial- kirjasimella, pistekoko sama kaikkialla, enintään 14, voidaan painaa suomeksi ja ruotsiksi.

Kuntaliitto pitäisi asetuksessa riittävänä kuvaston ja luettelon osalta sitä, että siinä edellytetään tuomaan kaikki tuotteet tasapuolisesti esille mainostamatta mitään tuotetta erityisesti. Tupakkatuotteet on haluttu viedä pois asiakkaiden ja erityisesti lasten silmistä, mutta tarkoitus ei ilmeisesti kuitenkaan ole hankaloittaa ostotapahtumaa tai hidastaa myyntipisteen työskentelyä. Digitalisaation edetessä voisi luettelo olla jatkossa esim. sähköisessä muodossa, ilman että siitä on paperiversiota kassalla. Tuotenumero haettaisiin hakusanalla. Kun asetuksessa mainitaan, että luettelo voidaan painaa suomeksi ja ruotsiksi, herää automaattisesti kysymys, että miksi se ei voisi olla myös muilla kielillä - halutaanko vaikeuttaa ulkomaalaisten palvelua?

Kuntaliitto esittää että asetusta kevennettäisiin ja yksinkertaistettaisiin poistamalla siitä kaikki edellä mainittu tarpeeton sääntely.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, Alueet ja yhdyskunnat 

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags