Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 16.8.2012, Dno 2428/90/2012, Hannele Häkkinen, Bjarne Andersson

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta ja siihen liittyvästä muistioluonnoksesta.

Kuntaliiton mielestä asetus on oikeansuuntainen ja tarpeellinen uudistus hyväksi työterveyshuoltokäytännöksi.

Työelämän nykyiset haasteet edellyttävät varhaisen tuen ja puuttumisen mallin soveltamista ja käyttöä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä, minkä seurauksena työurat voivat pidentyä.

Asetuksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että koulutettuja työterveyshuollon asiantuntijoita on riittävästi saatavilla eri puolilla maata. Koulutukseen panostaminen on täten tärkeää. Koulutusta tulisi olla saatavilla   ilta-, viikonloppu- ja minimuotosovellutuksina, jotta koulutus olisi tosiasiallisesti käytävissä.

Asetusluonnoksen 22 §:n ehdotetaan lisättäväksi asiantuntijaryhmä, johon kuuluisivat sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet. Näiden asiantuntijoiden työpanosta tarvitaan sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen säädösten viestinnässä ja tulkinnassa työntekijöiden yksilöllisen neuvonnan toteuttamiseksi ja heidän etuuksiensa varmistamiseksi. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

tags
Hannele Häkkinen

Etunimi
Hannele
Sukunimi
Häkkinen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Kännykkä
+358 50 375 2164
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
  • rajat ylittävä terveydenhuolto
  • tapaturmayhteistyö
  • työterveyshuolto
  • HOPE-asiantuntijavaihto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi