Lausunto Verohallinnon Esikunta- ja oikeusyksikölle 16.12.2016, dnro 1189/03/2016

Luonnos Verohallinnon ohjeeksi seuraamusmaksuista oma-aloitteisessa verotuksessa

Verohallinto on 30.11.2016 pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa Verohallinnon ohjeluonnoksesta seuraamusmaksuista oma-aloitteisessa verotuksessa. Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta. 

​Kuntaliitto kannattaa seuraamusmaksujen käyttöä osana verotusmenettelyä. Tämä kannustaa verovelvollisia antamaan veroilmoitukset ajoissa ja oikeassa muodossa. Kuntien kannalta erityisesti työnantajasuoritusten ilmoitusten oikeellisuus on tärkeää, koska niiden perusteella kunnallisveron osuus ennakonpidätyksestä toimitetaan eteenpäin kunnille.

Seuraamusmaksujen tulee olla oikeansuuruisia suhteessa veroilmoituksen virheeseen tai myöhästymiseen. Tarkoituksellisen toiminnan seuraamusmaksujen tulee olla korkeampia kuin tahattoman tai selvästä erehdyksestä johtuvan virheen sanktiot. Lisäksi seuraamsumaksujen luonne on hyvä olla sellainen, että ne joka tapauksessa kannustavat verovelvollista ilmoittamaan tai korjaamaan veroilmoitustiedot oikeiksi.

 

Kuntaliitto pitää Verohallinnon ohjeluonnoksen periaatteita seuraamsumaksujen määräämisestä oikeansuuntaisina. Seuraamusmaksujen määrä ja määräytymisperusteet ovat kutakuinkin kohdillaan. Verohallinnon ohje on selkeä ja se noudattaa hyvin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain sisältöä ja periaatteita.

 

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole Verohallinnon lausuntopyyntöön huomautettavaa.

 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Henrik Rainio  
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.