Lausunto sisäasiainministeriölle 5.12.2011, Dnro 3491/90/2011, Hannu Huhtala

Ohje asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa koskien ohjetta asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinnasta.

Liiton toimisto esittää kantanaan seuraavaa:

Ohje on laadittu kattavasti ottaen huomioon mahdolliset riskit ja uudistunut pelastuslainsäädäntö. Ohje antaa hyvät lähtökohdat asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinnalle.

Haluaisimme kuitenkin korostaa erityisesti muiden vaara - ja häiriötilanteiden merkitystä (ohjeen kohta 3.) sekä toimintaohjetta niiden varalle. Koska kiinteistön hoito- ja huolto on usein ulkoistettu huoltoyhtiöille olisi tärkeää, että myös kiinteistössä tunnetaan tarvittavat hätätoimet esim. koneellisen ilmanvaihdon katkaisemiseksi tai muun vastaavan toimen tekemiseksi vaaratilanteessa.

Lisäksi ohjeessa voisi olla linkkejä eri tietolähteisiin, jossa mahdollisia asiaan liittyviä lomakkeita tai malleja olisi saatavilla (SPEK, Rakennustieto, Kiinteistöliitto).

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Hannu Huhtala
rakennuttajainsinööri 

tags