Lausunto ympäristöministeriölle, 1327/90/2011, Ulla Hurmeranta, 31.5.2011

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

Työryhmän ehdotus käsittää toimenpidesuunnitelman saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työryhmän lähtökohtana oli sovittaa kestävällä tavalla yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen toiminta Saimaalla. Toimenpidesuunnitelma on laadittu laajapohjaisena yhteistyönä keskeisten maakunnallisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa.

Kuntaliitto pitää myönteisenä, että ohjelma on laadittu yhteistyössä mm. alueen kuntien ja maakunnanliittojen kanssa. Kuntaliitolla ei ole käytössä erityistä asiantuntemusta liittyen saimaannorppaan ja pitääkin siten tärkeänä, että ympäristöministeriö ottaa huomioon alueen kuntien ja liittojen näkemykset ja lausunnot.  Kunnat ja liitot ovat merkittävässä roolissa sovitettaessa yhteen suojelun tarpeita alueen elinkeinojen ja kuntien kehittämistavoitteiden kanssa.

Saimaannorpan suojelun kanalta on tärkeää, että kunnat saavat ajantasaista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Siten ehdotus pesimätietojen toimittamisesta kuntien rakennusvalvontaviranomaisille on ensiarvoisen tärkeää. 

Yleiskaavan laatiminen ja muuttaminen vaatii kunnilta resursseja. Kaavatyöt vievät aikaa ja aiheuttavat kunnille kustannuksia mm. laadittavien selvitysten ja vaikutusten arviointien vuoksi. Kun kaavan laatimis- tai muuttamistarve perustuu ainoastaan saimaannorpan huomioon ottamiseen, olisi perusteltua, että näissä tapauksissa ympäristöhallinto osoittaisi kunnille tuntuvaa avustusta kaavatyöhön.  Asiasta voisi ottaa maininnan myös toimenpideohjelamaan. 
Uskottava ja riittävä rahoitus on avain asemassa suojelun toteuttamisessa.

Toimenpideohjelmassa on otettu kantaa (Ihmislähtöinen häiriö) kunnan toimivallassa olevien lupien myöntämisedellytyksiin käyttötarkoitusten muuttamisten osalta. Kunnan viranomaiset ratkaisevat lupahakemukset maankäyttö- ja rakennuslain perusteella eikä myöntämisperusteiden määrittely toimenpideohjelmassa ole perusteltua saati asianmukaista.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja
yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

Ulla Hurmeranta
lakimies​

tags

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!