Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 1.11.2016, dnro 1019/03/2016, Vesa-Pekka Tervo

Suomen Kuntaliiton lausunto ehdotuksista painelaitelain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä ehdotuksista painelaitelain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan ehdotuksissa esitetyt tarkennukset ovat pääsääntöisesti teknisiä. Kuntaliitto esittää soveltamisen tueksi uusien asetusten tuomien muutosten erityistä huomiointia painelaitelainsäädäntöä koskevien koulutusaineistojen päivitysten sekä asiantuntijoille suunnattujen koulutusten yhteydessä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine   
johtaja,alueet- ja yhdyskunnat   
 
Vesa-Pekka Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

tags