Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 1.11.2016, dnro 1019/03/2016, Vesa-Pekka Tervo

Suomen Kuntaliiton lausunto ehdotuksista painelaitelain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä ehdotuksista painelaitelain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan ehdotuksissa esitetyt tarkennukset ovat pääsääntöisesti teknisiä. Kuntaliitto esittää soveltamisen tueksi uusien asetusten tuomien muutosten erityistä huomiointia painelaitelainsäädäntöä koskevien koulutusaineistojen päivitysten sekä asiantuntijoille suunnattujen koulutusten yhteydessä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine   
johtaja,alueet- ja yhdyskunnat   
 
Vesa-Pekka Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

tags
Vesa-Pekka Tervo

Etunimi
Vesa-Pekka
Sukunimi
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Kännykkä
+358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • kuntien varautuminen
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka