Lausunto Rakennustietosäätiölle RTS, 9.12.2016, dnro 1132/03/2016, Vesa-Pekka Tervo

Suomen Kuntaliiton lausunto RT-/KH-ohje-ehdotuksesta Matkaviestinkuuluvuus rakennuksissa

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä ohje-ehdotuksesta Matkaviestinkuuluvuus rakennuksissa. Lausunnossaan Kuntaliitto kiinnittää erityistä huomiota haasteisiin, jotka liittyvät viranomaisten toimintaedellytyksiin sisätiloissa suoritettavissa operatiivisissa tehtävissä.

Virve-päätelaitteet sekä tulevaisuuden pelastustoiminnan päätelaitteet, joilla on sama taajuus kuin matkapuhelimissa LTE, käyttävät taajuuksia, joita matalaenergiatalot vaimentavat tehokkaasti. Riskinä on, että käsiradiot eivät välttämättä enää kuulu lainkaan mentäessä rakennuksen sisälle. Päätelaitteissa voidaan tehtävien aikana käyttää suorakanavaa, jolla viestintä tapahtuu päätelaitteesta päätelaitteeseen perinteisten radiopuhelimien tapaan, mutta vaimennus voi olla niin ”voimakas”, että nekään eivät kuulu ulkoa sisälle tai päinvastoin. Tämä on sekä työsuojelullinen että toiminnallinen ongelma ja se koskee kaikkia viranomaisia vaikuttaen heidän tehtävänaikaiseen suorituskykyynsä. Ongelma korostuu erityisesti taajamien ulkopuolella, jossa matkapuhelimien ja virven kuuluvuus on taajama-alueita heikoimmalla tasolla. Perusviestinnän lisäksi pelastustoimessa on jonkin verran käytössä muita radiolaitteita esimerkiksi savusukellusseurannassa (lämpökameran kuvansiirto palotilasta sisältä jne.), joiden toimivuuteen liian voimakkaalla vaiennuksella on kielteistä vaikutusta.

Kehityksen johdosta sisäpeiton toteuttaminen on erittäin tärkeää. Se tulisi toteuttaa pakollisena operaattoreiden ja viranomaisten käyttämille taajuuksille vähintään julkisissa rakennuksissa ja tietyn kokoluokan asuinrakennuksissa (esim. yli 2 kerrosta). Lisäksi tuotantolaitoksissa on todettu paljon kuuluvuusongelmia, joiden sisäpeitto tulisi varmistaa kiinteistön omistajan toimesta. Toteutuksen tulisi olla varmennettu, jotta sisäpeitto toimisi myös tulipalotilanteessa. Lisäksi asukasnäkökulmasta tulee ottaa huomioon vaatimus siitä, että hätäpuhelun soittaminen / tekeminen tulevaisuuden applikaatioilla tulee olla mahdollista kaikissa rakennuksissa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan myös radioverkkojen peitto- ja kuuluvuusalueissa tulisi jatkossa huomioida aiempaa tarkemmin korkeiden rakennusten vaikutus tukiasemien kuuluvuuteen.

Kuntaliitto näkee tulevaisuudessa kaikenlaisten älyvaatteiden ja peittojen sekä Internet of Things (IoT) -laitteiden yleistyvän ihmisten päivittäisessä arjessa. Laitteet voivat seurata esimerkiksi ikäihmisten elintoimintoja kommunikaation tapahtuessa virtuaalisesti tietoliikennettä hyödyntäen. IoT voi myös monitoroida rakennuksia turvallisuusnäkökulmasta jolloin ne vaativat toimivia langattomia verkkoyhteyksiä sekä rakennusten sisällä että rakennusten ja tukiasemien välillä.

Kuntaliitto näkemyksen mukaan langattoman datan siirtomäärät tulevat kasvamaan entistä nopeammin tulevaisuudessa ja innovaatiot tekniikassa, digitalisaatiossa sekä robotiikan sovelluksissa muodostuvat entistä enemmän ihmisten elämän välttämättömyyksiksi. Rakennuksen elinkaaren ollessa 50 vuotta, on selvää, että näiden uusien vaatimusten jättäminen huomioimatta olisi suuri virhe, jonka korjaaminen jälkikäteen tulisi erittäin kalliiksi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen  
vt. johtaja,   
alueet ja yhdyskunnat

Vesa-Pekka Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto