Lausunto ympäristöministeriölle 3607/90/2012, Hassi Laura, 24.10.2012

Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen myönnettävä määräaikainen valtionavustus

Ympäristöministeriö on laatinut esityksen valtioneuvoston asetukseksi uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2013 - 2015 myönnettävistä valtionavustuksista sekä siihen liittyvän perustelumuistion.

Vuosille 2013 - 2015 myönnettävä avustus on neljäs uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen osoitettu avustuskierros. Edellisestä, vuosina 2010 - 2012 myönnetystä avustuksesta myöntämisen ehdot poikkeavat nyt siten, että avustuksen piiriin voivat kuulua vain MAL-aiesopimuksen solmineet kaupunkiseudut. Tältä osin ehdotus noudattaa asuntopoliittisen toimenpideohjelman mukaista linjausta. Käytännössä tämä vähentää kaupunkiseutujen määrän aiemmasta kahdeksasta kaupunkiseudusta neljään suurimpaan kaupunkiseutuun.

Kuntaliitto näkee myönteisenä, että kunnallistekniikka-avustuskierros on jälleen käynnistymässä. Se tuo jatkuvuutta kaupunkiseutujen asuntoalueiden kehittämiseen. Vaikka avustusmääräraha on kuntien infrainvestointien kokonaistarpeeseen nähden pieni, sen vaikutus yksittäisen asuinalueen ja asumisen kannalta voi olla näkyvä ja myönteinen.

Esityksessä todetaan, että MAL-aiesopimusten sitovuutta vahvistetaan kytkemällä valtion infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen aiesopimuskuntien asuntorakentamiseen. Jotta kunnallistekniikka-avustus maksetaan, tulee kunnan saada asuntoalueilla käynnistymään kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Kunnallistekniikka-avustuksen sitominen tähän maankäytön ohjausvälineeseen tehostanee ohjausvälineen toimintaa ja voi tästä näkökulmasta olla perusteltu.

Kuntaliitto korostaa, että yleisen kaupunkikehittämisen kannalta avustusten kiinnittäminen MAL-aiesopimuksiin ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Kytkennän tulee olla kertaluontoinen ratkaisu. Suurimpien kaupunkien asuntotuotannon kitkaisuus ei pitkällä aikajänteellä voi heikentää muiden kasvavien kaupunkien kehittämismahdollisuuksia eikä voi siten sulkea niitä pois kunnallistekniikka-avustusten piiristä. Uusien ja eheyttävien asuntoalueiden käynnistäminen merkitsee näille kaupunkiseuduille olennaista panostusta, minkä tulee näkyä valtion asuntopoliittisessa päätöksenteossa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja

Laura Hassi
asiantuntija, asuntoasiat
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Laura Hassi

Etunimi
Laura
Sukunimi
Hassi
Asiantuntija, asuntoasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2264
Kännykkä
+358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö