Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 17.10.2016, dnro 837/03/2016

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

​Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan kolmiakselisen auton suurin sallittu massa korotettaisiin tietyin edellytyksin nykyisestä 26 tonnista 28 tonniin. Lisäksi korotettaisiin joidenkin puoliperävaunuyhdistelmien suurimpia sallittuja massoja sekä tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia ajoneuvojen massoja ja mittoja koskeviin säännöksiin, joilla mahdollistetaan LNG-kuljetusten ja niin sanottujen pylväsautojen tehokkaampi käyttö.

Asetusehdotuksen taustamateriaaleista käy ilmi, että muutoksen tievaikutuksia ja tienpidon kustannuksia on arvioitu valtion maantieverkon pohjalta eikä kuntaosuutta ilmeisesti ole arvioitu lainkaan. Kadunpitoon kohdistuva rasitus tulee hieman lisääntymään, mutta sen vaikutus jäänee arviolta pienehköksi. Muut vaikutukset (ympäristö, yhteiskunta ja liikenneturvallisuus) on arvioitu melko neutraaleiksi. Kuntien kuitenkin tulee arvioida muutosehdotukset kadunpidon kannalta erikseen ja toistamiseen, joten muutokset olisi selvempää tehdä isompina kertakokonaisuuksina.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine    
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Marika Kämppi 
yhdyskuntatekniikan asiantuntija

tags

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!