Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 23.5.2016, dnro 478/03/2016, Reijo Vuorento ja Annukka Mäkinen

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020; teemana aluekehityksen roolia ja merkitystä talouteen ja työllisyyteen

​Kuntaliiton lausunto 23.5.2016 eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle, dnro 478/03/2016, Reijo Vuorento ja Annukka Mäkinen, aiheesta Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020; teemana aluekehityksen roolia ja merkitystä talouteen ja työllisyyteen, löytyy liitteet-osiosta pdf-tiedostona.

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat