Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, 8.8.2012, Anne Vornanen, Dno 2534/90/2012

Valvontatietojen julkistaminen - ABCD -lomakkeen tiedot, julkistettavan valvontatuloksen muodostuminen ja saatava tuloste (oivahymyraportti ja tarkastuskertomus)

Kuntaliitto pitää valvontatietojen yhdenmukaiseen julkistamiseen pyrkivää valtakunnallista hanketta positiivisena kehityksenä.

​Pyydettynä lausuntona seuraaviin kohtiin Kuntaliitto toteaa:

  1. ABCD-lomakkeen tiedot
    Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa
  2. Julkistettavan valvontatuloksen muodostumiseen vaikuttavat seikat
    Kuntaliiton mielestä on tärkeätä, että tarkastuskäynneille ei tehdä sitovia aikatauluja tai tarkastustiheyksiä. Kunnissa tulee voida toteuttaa ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön perusperiaatetta riskinarviointiin perustuvasta tarkastustoiminnasta ja tarkastustiheydestä kunnan arvioiman tarpeen mukaisesti.
  3. Oivahymy -raportin ja tarkastuskertomuksen keskitetty lähettäminen
    Kuntaliitto pitää erittäin hyvänä, että tarkastuskertomus voitaisiin lähettää kohteeseen keskitetyn järjestelmän kautta aina samanmuotoisena ja että kuuleminen voidaan hoitaa samalla asiakirjalla. Tarkastuskertomuksen kirjoittaminen on valvontaviranomaisen tehtävä, joten keskitetyn järjestelmän tulee olla yhteensopiva kunnissa käytössä olevien järjestelmien kanssa. Tarkastajan nimen näkyminen yrityksessä esille laitettavassa asiakirjassa on tarpeeton.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

tags