Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 19.4.2012, Dnro 1516/90/2012, Juhani Turkkila

VNS 1/2012 VP valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016

​Lausunto valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle:  VNS 1/2012 VP valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016 löytyy pdf-tiedostona tämän sivun yläkulmasta kohdasta Liitteet.