Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 19.4.2012, dro 1436/90/2012, Anneli Kangasvieri, Lea Juhola

Vns 1/2012 vp valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013 - 2016

Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistusvaliokunnalle 19.4.2012. 

Lausunto ohessa pdf-tiedostona.

tags