Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 17.4.2012, Dnro 1448/90/2012, Reijo Vuorento

VNS 1/2012 VP valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016

Lausunto löytyy pdf-tiedostona sivun yläkulmasta kohdasta Liitteet.