Lausunto Verohallinnolle 6.6.2011, Dnro 1654/90/2011, Henrik Rainio

Yhdistyksiä ja säätiöitä koskeva verotusohjeistus

Verohallinnon lausuntopyyntö 15.5.2011 dokumenteista: 
- Esimerkkitilanteita yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta (A19/3570/2011) 
- Täydennykset vero.fi-sivuston ”Usein kysyttyjä kysymyksiä yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta”–osioon (384/344/2011) 

Verohallinto on 15.5.2011 pyytänyt lausuntoa kahdesta dokumentista, joilla täydennetään yhdistysten ja säätiöiden verotusohjeistusta.

Kuntien vastuulla on laajasti hyvinvointipalveluiden tuottaminen. Yleishyödylliset yhteisöt, säätiöt ja muut vastaavanlaiset toimijat täydentävät omalta osaltaan kansalaisten hyvinvointipalveluita ja ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että vapaaehtoisuuteen ja yleishyödyllisyyteen perustuvaa toimintaa ei liiaksi rajoiteta verotuksen kautta. Ilman tämän tyyppistä toimintaa kasvaisivat kuntien palveluvelvoitteet entisestään, jolloin kuitenkin mm. verotuksen kautta jouduttaisiin kuntien rahoituspohjaa vahvistamaan. Toisaalta selkeän elinkeinotoiminnan tulee olla laajasti veronalaista. Raja veronalaisen elinkeinotoiminnan ja verovapaan yleishyödyllisen toiminnan välillä tulee olla mahdollisimman selkeä.

Kuntaliiton mielestä Verohallinnon yhdistyksiä ja säätiöitä koskeva lisäohjeistus ei ole ristiriidassa yllä mainittujen tavoitteiden kanssa.

Kuntaliitolla ei ole muilta osin huomautettavaa ohjeluonnokseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous 

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija

tags