Lausunto Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:lle, Maija Hakanen Dnro 3773/90/2011

Yleinen eurooppalainen standardi

Lausuntopyyntö Creation of a new Technical Committee on Sustainable Development in Communities. Kuntaliitto pitää yhdyskuntien ja kuntien kestävää kehitystä tärkeänä asiana ja on tehnyt vuosien ajan aktiivista työtä asian eteen niin kansallisesti kuin osana eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia verkostoja.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan yhdyskuntien kestävä kehitys on kuitenkin hyvin paikallinen kysymys, josta yleisen eurooppalaisen standardin tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista. Ehdotamme, että Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ottaa asiaa koskevan uuden teknisen komitean perustamiseen kielteisen kannan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Maija Hakanen

tags