Kommenttipuheenvuoro ympäristöministeriölle, Leena Eränkö, Vesa Valpasvuo 2.2.2012, 3546/90/2012

Ympäristönsuojelulain uudistamishanke

Projektin 2 (valvonta) kuulemistilaisuus 2.2.2012 
  

Kommenttipuheenvuoronamme projekti 2:n työhön esitämme seuraavaa:

On kuntien kannalta tärkeää, että ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen toimeksiannon mukaisesti kehitetään sääntelyä ja menettelytapoja niin, että valvonta on suunnitelmallista, oikein kohdennettua ja laadukasta ja että turvataan riittävät voimavarat valvontaan.

 

IED -laitosten ja muiden suurempien laitosten edellyttämiä valvontakäytäntöjä ei ole tarpeen eikä pidä kaikessa laajuudessaan ulottaa pienempiin toimintoihin, jotta viranomaisvoimavarat pystyttäisiin käyttämään tehokkaasti.

 

Voimavarojen parantaminen edellyttää valvonnan maksullisuuden käyttöönottoa. Valvonnan maksullisuus osaltaan edellyttää valvonnan suunnitelmallisuutta. Käsitykseni mukaan myös kunnissa voidaan ottaa käyttöön lakisääteiset valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla on tällaisia suunnitelmia jo nyt käytössä yleisesti. Valvonnan suunnittelun tulee olla käytännössä tarkoituksenmukaista eikä se saa muodostua monimutkaiseksi ja raskaaksi.

 

Ensivaiheessa on syytä ottaa lakisääteiseen valvontasuunnitteluun mukaan ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraiset ja rekisteröitävät toiminnat sekä ulottaa valvonnan maksullisuus näihin.

 

Pidemmällä tähtäimellä valvonnan maksullisuus tulisi ulottaa kaikkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteiseen valvontaan, myös muiden lakien nojalla tapahtuvaan.

 

Valvonnan toimivuuden kannalta on tärkeää myös keventää lupajärjestelmää.

SUOMEN KUNTALIITTO

Vesa Valpasvuo​
Ympäristöasiantuntija

tags