Lausunto valtiovarainvaliokunnan Verojaostolle 21.2.2013, dnro 717/90/2013, Jukka Hakola

Hallituksen esitykseksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta liittyen rakennusalan verovalvontaan

​Lausunto Hallituksen esitykseksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta liittyen rakennusalan verovalvontaan, dnro 717/90/2013, valtiovarainvaliokunnan Verojaostolle on pdf-dokumenttina Liitteet-osiossa.

tags