Lausunto eduskunnan verojaostolle 5.10.2015, dnro 1685/03/2015, Ilari Soosalu ja Jukka Hakola

Hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Kuntaliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiks sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta löytyy pdf-tiedostona liitteet-osiosta.

tags