Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 15.10.2013 drno 3745/90/2013, Päivi Väisänen-Haapanen

HE 113 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Liittenä lausunto sivistysvaliokunnalle 15.10.2013.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttaminen (HE 113/2013 vp).