Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 6.10.2014, dnro 4311/90/2014, Sanna Lehtonen

HE 133/2014 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sivistysvaliokunnalle 6.10.2014, dnro 4311/90/2014, Sanna Lehtonen, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.