Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 13.5.2014, dnro 2068/90/2014, Jouko Heikkilä

HE 38/2014 vp laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

​Kuntaliiton lausunto HE 38/2014 vp laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle 13.5.2014, dnro 2068/90/2014, Jouko Heikkilä löytyy pdf-dokumenttina Liiteet-osiosta.