Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle, 26.5.2014, dnro 2345/90/2014, Jouko Heikkilä

HE 38/2014 vp laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

​Kuntaliiton lausunto HE 38/2014 vp laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta eduskunnan hallintovaliokunnalle, 26.5.2014, dnro 2345/90/2014, Jouko Heikkilä löytyy pdf-dokumenttina liitteet osiosta.