Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 16.9.2014, dnro 3833/90/2014, Reijo Vuorento ja Tero Tyni

Kuntatalouden tila ja valtion talousarvioesitys vuodelle 2015

​Kuntaliiton lausunto Kuntatalouden tila ja valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 16.9.2014, dnro 3833/90/2014, Reijo Vuorento ja Tero Tyni, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags