Lausunto valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 29.9.2014, dnro 4157/90/2014, 29.9.2014, Soile Paahtama

Lasten ja nuorten terveydenhuolto ja valtion talousarvio-esitys vuodelle 2015

Lausunto Lasten ja nuorten terveydenhuolto ja valtion talousarvio-esitys vuodelle 2015 valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 29.9.2014, dnro 4157/90/2014, 29.9.2014, Soile Paahtama löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää