Lausunto perustuslakivaliokunnalle 14.10.2014, dnro 4248/90/2014, Arto Sulonen

Lausunto HE 133/2014 vp hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto pdf-liitteenä.

 

Lisää aiheesta

  • Eduskunta
    Hallituksen esitys HE 133/2014 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
tags
Arto Sulonen

Arto Sulonen

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2345, +358 400 850 232
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • palvelurakenteet ja kuntaliitokset
  • hallinnon kehittämistehtävät