Liikenne- ja viestintäministeriö 21.12.2017, Dnro 867/03/2017, Johanna Vilkuna

Lausunto kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Kuntaliitto kannattaa rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen yleisiä tavoitteita ja periaatteita.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamista hallituksen keväällä 2017 päättämien keskeisten linjausten mukaisesti. Tavoitteena on markkinoille tulon esteiden purku ja luopuminen VR:n yksinoikeudesta liikennöidä rataverkolla. Uudistus on määrä toteuttaa hallitusti, vaiheittain sekä hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä kasvattaa junaliikenteen osuutta henkilöliikenteessä. Rataverkko jaetaan osiin ja palvelukokonaisuuksiin, joille tehdään omat käyttöoikeussopimukset. Nämä sopimukset sisältävät myös liikennöintivelvoitteita, joilla taataan palvelut jatkossakin niillä alueilla, joiden liikenne tällä hetkellä perustuu ostoliikenteeseen ja velvoiteliikenteeseen. Sopimuksissa yrityksille asetetaan myös velvoitteita tietyn palvelutason varmistamiseksi. Rautatiekilpailun avaaminen henkilöliikenteessä antaa myös maakunnille, suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille mahdollisuuden järjestää alueellaan alueellista tai paikallista junaliikennettä.

Lausuntopyyntö koskee Etelä-Suomen taajamaliikenteen avaamista kilpailulle. Kilpailutettava kokonaisuus käsittää liikenne- ja viestintäministeriön ostaman ja velvoittaman liikenteen, jota operoidaan lähijunaliikennekalustolla. Kilpailun valmistelua varten ministeriö kuulee kansalaisten, yritysten, kuntien ja maakuntien näkemyksiä alueellisista liikkumistarpeista sekä taajamajunaliikenteen palvelutasosta, laatutekijöistä ja vaikutuksista.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että lausuntokierroksen palaute vaikuttaa myös tavoitellun palvelutason sekä kilpailutettavien yhteysvälien ja niiden laajuuden lopulliseen määrittämiseen.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että rautatiekilpailun avaaminen antaa maakunnille, suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille mahdollisuuden toimia myös taajama- tai lähijunaliikennettä järjestävänä tahoja. Järjestävänä tahona on tärkeää huomioida isojen kaupunkiseutujen joukkoliikenneviranomaiset, jotka yhteensovittavat alueensa joukkoliikennetarjontaa (reitit, aikataulut, vaihtoyhteydet) muihin palveluihin, liikennejärjestelmään ja maankäytön kehittämiseen (ml. asemanseudut). Vaihtoyhteyksien tulee toimia bussiliikenteeseen ja myös muihin kulkumuotoihin (pyörien ja autojen liityntäpysäköinti, yhteiskäyttöiset ajoneuvot, lentoliikenne).

Jotta maakuntien ja kaupunkiseutujen olisi mahdollista ottaa junaliikenteen järjestämistä tehtäväkseen, järjestämisvastuuta tulee seurata myös osaamisen ja resurssien siirtoa valtionhallinnosta alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Junaliikenteen kilpailuttaminen edellyttää erityisosaamista ja huomattavasti enemmän taloudellisia resursseja kuin bussiliikenteen hankinta.

Valtio voi tukea alueellisia ja paikallisia edellytyksiä junaliikenteen järjestämiseen huomioimalla asian kilpailuttaessaan ja solmiessaan sopimuksia. Junaliikenteen kilpailutuksessa on erittäin tärkeää sisällyttää tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin optio siitä, millä ehdoilla ja hinnalla kunnat, kaupunkiseudut tai tulevat maakunnat voivat tilata lisäliikennettä. Muutoin lisäliikenteen hinta nousee helposti kohtuuttoman korkeaksi, jos se joudutaan hankkimaan erikseen.

Toimivalla joukkoliikenteellä on suuri merkitys kuntien ja alueiden vetovoimalle ja saavutettavuudelle ja ilmastotavoitteiden toteutumiselle. Junaliikenteen suunnittelussa ja kilpailun avaamisessa tulee varmistaa nopeat ja toimivat yhteydet kasvukäytävien välillä ja sisällä. Työ- ja opiskelumatkojen lisäksi on entistä tärkeämpää tarjota palvelua myös vapaa-ajan matkojen ja matkailun tarpeisiin yöjunaliikennettä unohtamatta. Jotta junaliikenteen osuutta voidaan kasvattaa, tarvitaan resurssien kohdentamista myös junaliikenteen nopeuttamiseen ja rautatiekapasiteetin nostoon.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen                                                             Johanna Vilkuna

Johtaja, Alueet ja yhdyskunnat                                        Liikenneasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!